Dalgylch yr Alyn

Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf 21:17 21 Ionawr 2021.
ardaloedd o gwmpas yr afon Alyn o Llandegla i'r Orsedd Goch
Yn ogystal â'r ardal a nodwyd, efallai y bydd rhai llifogydd lleol o ganlyniad i ddŵr gwyneb. Mae lefelau’r afonydd yn uwch na’r arferol. Byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa.
Allwedd

A oes unrhyw beth o’i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth inni.